Garantipolitik

Garantipolitik

Carbon8 Nordic tilbyder halvfems (90) dages begrænset garanti. Denne garanti er kun gyldig og kan kun håndhæves, hvis du har købt et nyt Carbon8-produkt fra os, og Carbon8-produktet oprindeligt blev solgt til dig i den originale forseglede emballage.

Du må ikke købe eller bruge et Carbon8-produkt, før du har læst disse vilkår og betingelser. Læs også instruktionerne til Carbon8-produktet før brug.

Denne garanti vedrører fejl i udførelse eller materialer på dit Carbon8-produkt. Carbon8 garanterer, at hardwaren er fri for fabrikationsfejl og under den tilsigtede og sædvanlige forbrugeranvendelse i det væsentlige vil fungere i overensstemmelse med Carbon8s tekniske specifikationer eller dokumentation i en periode på halvfems (90) dage fra den dato, hvor dit Carbon8-produkt blev købt af dig (“Garantiperioden”). Carbon8 er designet og beregnet til privat brug (hjemme og på kontoret) og er kun til husholdningsbrug. Producenten garanterer kun for problemer i forbindelse med husholdningsbrug. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og fejl, der skyldes, at instruktionerne ikke er fulgt.

Garantien dækker ikke:

– Kommerciel brug.
– Uagtsom brug eller misbrug af
produktet.
– Brug med forkert spænding eller strøm.
– Anvendes i strid med brugsanvisningen.
– Afmontering, reparation eller ændring af enhver anden
end producenterne.
– Skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, f.eks. brand,
oversvømmelse, jordskælv, krig, hærværk eller tyveri.
– Normal slitage.